230M$<

הון שגוייס 

*מעל 670 מועסקים, נכון לדצמבר 2022

760

מיזמים

*מעל 1170 יזמים

63

אקסלרטורים 

*מחזורים 2023, 2022, 2020, 2019

מחזור 2023 סגור להרשמה


230M$<

הון שגוייס
*מעל 670 מועסקים, נכון לדצמבר 2022


760

מיזמים
*מעל 1170 יזמים


63

אקסלרטורים
*מחזורים 2023, 2022, 2020, 2019

מחזור 2023 סגור להרשמה

רקע וחזון

MaofTech היא תכנית אקסלרטורים של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה ומטרתה לקדם תרבות של יזמות טכנולוגית באזורי עדיפות לאומיים. במסגרת התכנית הוקמו החל משנת 2019, 63 אקסלרטורים שונים. בימים אלו, נפתח מחזור חדש לשנת 2023 עם 10 אקסלרטורים טכנולוגיים חדשים הפרוסים ברחבי הארץ, מרמת הגולן ועד לנגב.
למידע נוסף אודות התוכנית >>
לרשימת האקסלרטורים ברחבי הארץ >>

איתכם בדרך להצלחה - מה כוללת התכנית?

null

מתחם עבודה

מתחמים המציעים סביבת עבודה נוחה ומותאמת לסטארטאפים יועמדו לרשות היזמים בכל תקופת התכנית.

null

מפגשים עם משקיעים

במסגרת התכנית יוכלו המשתתפים להציג את מיזמיהם בפני אנשי תעשייה, חברות הייטק, משקיעים, קרנות הון ובעלי עניין, הכל בהתאם לרמת הבשלות של המיזם.

null

ליווי על ידי מנטורים

ליווי המיזמים על ידי מנטורים בעלי ידע בעולמות התוכן של כל מיזם ובעלי ניסיון בהקמה או בניהול סטארטאפים או חברות הייטק.

null

הרצאות וסדנאות

הרצאות מקצועיות וסדנאות פרקטיות בנושאי יזמות טכנולוגית ומיומנויות עסקיות.

null

8 חודשי האצה

תכנית מובנית הכוללת הרצאות, סדנאות וליווי אישי במהלכם תעסקו בהגדרת הלקוח והמוצר הראשונים, אפיון מתחרים, בניית תכנית עסקית, תכנית עבודה, תכנית שיווק וכו', הכל בהתאם לשלב ההתכנות של הרעיון הטכנולוגי שלכם.

אנשי הייטק? דברים מעניינים קורים בקצווי הארץ

יש לך רעיון לסטרטאפ?

יש לך רעיון לסטרטאפ?

לוח ארועים