צוות תכנית ארצית

מנהלי תכנית ארצית

האקסלרטורים מנוהלים על ידי גופי השטח של מעוף במקומות השונים בארץ. לפניות בנושא האקסלרטורים – יש לפנות למנהלים של כל אקסלרטור. נשמח לתת מענה לפניות בנושאים כלליים.

fav

צוות התוכנית
הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים

asakim@Economy.gov.il

fav

צוות התוכנית
הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים

asakim@Economy.gov.il