מה כוללת התכנית

מה כוללת התכנית

תכנית MaofTech הינה תכנית האצה למיזמים שמטרתה להביא את המיזם משלב מוקדם בהתפתחות Startup לשלב המאפשר גיוס כסף ראשוני ממשקיעים ו / או מתכניות ממשלתיות אחרות.

התכנית נמשכת כשמונה חודשים ומורכבת מתכנית קבוצתית, בד"כ שבועית, ומתכנית אישית המלווה את המיזם. במסגרת הקבוצתית נפגשים צוותי היזמים להרצאות ולסדנאות מדי שבוע. במסגרת האישית מקבל כל צוות יזמים ליווי פרטני למיזם שלו, ייעוץ ותמיכה מקצועית של הצוות, עבודה עם יועצים, חשיפה למשקיעים ועוד.

הצלחת התכנית לקידום המיזם שלכם תלויה בהשקעת זמן משמעותית מצידכם. התכנית עמוסה ודורשת עבודה רבה מצד היזמים גם בין המפגשים.

התכנית כוללת עבודה להגדרת הייחוד של המיזם, הגדרות מוצר, לקוח, מתחרים וכו' ויתכן שתגיעו יחדיו למסקנה שאין זכות קיום למיזם עליו חשבתם. יחד עם זאת, התכנית תיתן לכם כלים למחשבה ובניית הסטארטאפ הבא וזהו טיבו של עולם היזמות.

התכנית מסובסדת ע"י הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה.

מה העלות מצידכם?

השתתפות המיזם במסלול המאיץ, בשלב המקדים ובשלב ההאצה, הינה בכפוף לתקנון שירותי הסיוע.

דמי השתתפות למיזם לשלב המקדים: 200 ש"ח כולל מע"מ.

דמי השתתפות למיזם לשלב ההאצה למיזמים שעברו את השלב המקדים: 1321 ש"ח כולל מע"מ.

הכי חשוב, הזכויות על המיזם נשארות רק שלכם.

איתכם בדרך להצלחה - מה כוללת התכנית?

8 חודשי האצה

חודש אחד של שלב מקדים המיועד לבדוק את התאמת המיזם לתכנית

7 חודשי האצה – למי שימצא מתאים לתכנית במהלך השלב המקדים

תכנית מובנית הכוללת הרצאות, סדנאות וליווי אישי במהלכם תעסקו בהגדרת הלקוח והמוצר הראשונים, אפיון מתחרים, בניית תכנית עסקית, תכנית עבודה, תכנית שיווק וכו', הכל בהתאם לשלב ההתכנות של הרעיון הטכנולוגי שלכם.

הרצאות וסדנאות

הרצאות מקצועיות וסדנאות פרקטיות בנושאי יזמות טכנולוגית ומיומנויות עסקיות.

ליווי על ידי מנטורים

ליווי המיזמים על ידי מנטורים בעלי ידע בעולמות התוכן של כל מיזם ובעלי ניסיון בהקמה או בניהול סטרטאפים או חברות הייטק.

מפגשים עם משקיעים

במסגרת התכנית יוכלו המשתתפים להציג את מיזמיהם בפני אנשי תעשייה, חברות הייטק, משקיעים, קרנות הון ובעלי עניין, הכל בהתאם לרמת הבשלות של המיזם.

איתכם בדרך להצלחה - מה כוללת התכנית?

8 חודשי האצה

חודש אחד של שלב מקדים המיועד לבדוק את התאמת המיזם לתכנית

7 חודשי האצה – למי שימצא מתאים לתכנית במהלך השלב המקדים

תכנית מובנית הכוללת הרצאות, סדנאות וליווי אישי במהלכם תעסקו בהגדרת הלקוח והמוצר הראשונים, אפיון מתחרים, בניית תכנית עסקית, תכנית עבודה, תכנית שיווק וכו', הכל בהתאם לשלב ההתכנות של הרעיון הטכנולוגי שלכם.

הרצאות וסדנאות

הרצאות מקצועיות וסדנאות פרקטיות בנושאי יזמות טכנולוגית ומיומנויות עסקיות.

ליווי על ידי מנטורים

ליווי המיזמים על ידי מנטורים בעלי ידע בעולמות התוכן של כל מיזם ובעלי ניסיון בהקמה או בניהול סטרטאפים או חברות הייטק.

מפגשים עם משקיעים

במסגרת התכנית יוכלו המשתתפים להציג את מיזמיהם בפני אנשי תעשייה, חברות הייטק, משקיעים, קרנות הון ובעלי עניין, הכל בהתאם לרמת הבשלות של המיזם.

תנאי הסף לקבלה

 • יזמים מהאוכלוסייה הכללית בעלי רעיון טכנולוגי, בעלי מיזם שטרם גייס מעל $100,000 ממשקיע חיצוני או מתכנית ממשלתית אחרת
 • המיזם או מי מהיזמים אינו קשור עם הגוף המקצועי ו/או מי מטעמו
 • גיל המשתתפים מעל 18 והם עומדים בתנאים לקבלת שירותים מטעם המעוף, כפי שמפורסמים בתקנון שירותי הסיוע באתר המעוף
 • המיזם מבוסס על רעיון טכנולוגי חדשני
 • התכנית תחרותית והמיזמים ייבחרו על פי מצוינות והתאמה
 • מספר המיזמים המשתתפים בשלב המקדים יהיה עד 25 ובשלב ההאצה (למי שיעבור מהשלב המקדים) עד 15.
 • המשתתפים בתכנית יאושרו על ידי וועדה לבחירת המיזמים של התוכנית וידורגו לפי המשקלות הבאים:
  • הרכב הצוות וכישוריו
  • חדשנות המיזם ומידת השפעתו ביחס לתחום בו המיזם פועל
  • מענה על צורך השוק
  • רמת בשלות והסיכוי להגיע ליעד הבא בתום תכנית האקסלרטור
  • התרשמות המנהל המקצועי מהשתתפות המיזם ועמידה במטלות במהלך השלב המקדים
  • יתכנו תנאים נוספים – לפרטים ראו דף הרשמה בכל אקסלרטור ואקסלרטור