SAVE THE DATE

17 : 00

03.10.2019

יום חמישי

אירוע השקת אקסלרטור "מעוף קמא-טק"

טקס השקת האקסלרטור החרדי, "מעוף קמא-טק" בהשתתפות מנהל הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים וראש עיריית בני ברק. באירוע יוצגו המיזמים שנבחרו.

אמפרסנד, רחוב בר כוכבא 21, קומה 18, בני ברק