SAVE THE DATE

18 : 00

20.05.2019

יום שני

אירוע פתיחת האקסלרטור

אירוע הפתיחה החגיגי בנוכחות מנכ"לית העירייה, חברי מועצה ומכובדים נוספים. במהלך האירוע יציגו היזמים את המיזמים שלהם בפני הקהל.

מעוף-טק נוף הגליל, סמטת הגולן 10, נוף הגליל