SAVE THE DATE

18 : 00

03.12.2019

יום שלישי

בואו נדבר על פטנטים (ועל קניין רוחני)

הרצאתו של גד בנט, שותף במשרד עורכי הפטנטים בן עמי ושות'

הכניסה חופשית אך מותנית בהרשמה מראש

התחנה- מרכז הצעירים, רחוב גרטבול 2, לוד