SAVE THE DATE

19 : 00

13.03.2019

יום רביעי

מחזור חיי המוצר

מפגש ראשון לקהילה היזמית באזור, עם הרצאתו של זוהר כהן, סמנכ"ל המוצר בחברת SimilarWeb, על יזמות טכנולוגית ועל מחזור חיי המוצר.

האב מעוף-טק עכו, רחוב הארבעה 51ב, עכו