SAVE THE DATE

18 : 00

28.01.2020

יום שלישי

מיטאפ עם אבירם סיבוני

סיפורו של יזם הייטק וטיפים להצלחה

המקום הינו נגיש, לבקשות ומידע אודות הסדרי נגישות: מעוף סניף קרית גת 076-8844872, irinar@4.maof.co.il

מרכז תנופה לצעירים, רחוב העצמאות 47, קרית גת