SAVE THE DATE

20 : 00

19.06.2019

יום רביעי

מיטאפ רשות החדשנות

מעוניינים לקדם את החדשנות שלכם? רוצים להכיר את המסלולים ותכניות שרשות החדשנות מציעה ליזמים? מפגש עם סלעית לב, מנהלת תכנית תנופה, זירת הזנק ברשות החדשנות

האב אילת, פארק אמת"ל, רחוב הבלן 3