SAVE THE DATE

20 : 00

28.11.2019

יום חמישי

עבודות נכחדות- הרצאה

איך יראה עולם העבודה העתידי? אלה עבודות יעלמו ואלה ישארו ויתפתחו?

והאם בקרוב את כולנו יחליפו רובוטים???

הרבה שאלות ומרצה אחד מרתק -

הרצאתו של אביאל גלאם, מהנדס אלגוריתמי רשת ברפאל

האירוע מתקיים בשיתוף מרכז הצעירים נהריה  

מידעטק נהריה, קומה 2, דרך העצמאות פינת הר תבור