SAVE THE DATE

19 : 00

10.10.2019

יום חמישי

DEMO DAY אקסלרטור בית שמש

חשיפת המיזמים במחזור הראשון של אקסלרטור בית שמש MaofTech Bet Shemesh בפני משקיעים וערב העשרה מקצועית לקהילת העסקים והיזמים.

TeamUp בניין משרדים קניון ביג קומה 7, רחוב החרש 1, בית שמש