SAVE THE DATE

18 : 00

17.07.2019

יום רביעי

Demo Day Binyamin-Tech

אירוע הסיום של האקסלרטור מטה בנימין, בנוכחות מאות משתתפים וביניהם מר ישראל גנץ, יו"ר המועצה, מר אבי רואה יו"ר המועצה לשעבר, אלדד בן זמירה מנכ"ל החברה לפיתוח מטה בנימין ומכובדים נוספים. היזמים יחשפו את המיזמים שעל פיתוחם הם שקדו בחודשים האחרונים בפני בכירים מהתעשייה, אנג'לים ונציגי קרנות הון סיכון. באירוע נשמע הרצאה מפי גברת סתיו ארז, וכן מפי ד"ר ערן יוזביץ על עולם התעסוקה של המחר.

בניין החברה לפיתוח, קומה א', פסגות, מטה בנימין