SAVE THE DATE

17 : 00

03.06.2019

יום שני

Half Demo Day

מפגש Half Demo Day של אקסלרטור Ga2Tech במתחם החדשנות של תגלית בשיתוף הבורסה לניירות ערך. במפגש יוצגו המיזמים השונים והיזמים יקבלו תובנות ממשקיעים פוטנציאליים, מנטורים ויועצים.

מרכז החדשנות תגלית, אחוזת בית 2, תל אביב