SAVE THE DATE

18 : 30

01.06.2020

יום שני

מפגש עם רשות החדשנות להיכרות עם מסלולי המימון לסטארטאפים

סלעית לב מנהלת מסלול תנופה בזירת הזנק ברשות החדשנות מצטרפת אלינו למפגש ליזמים וסטארטאפיסטים שרוצים להכיר וללמוד את המסלולים של זירת הזנק, לטובת מימון בשלבים הראשונים לפיתוח סטארטאפ טכנולוגי. במפגש נכיר את כלי רשות החדשנות והמסלולים החדשים – מתנופה ועד חממות יזמות פריפריה, מעבדות החדשנות, מסלול חיפה מס' 38 החדש ועוד. נקבל דגשים למילוי טפסים למסלולי רשות החדשנות – במה להתמקד ומה מצופה מהיזמים.

האב מעוף-טק עכו, רחוב הארבעה 51ב, עכו