SAVE THE DATE

17 : 00

17.06.2019

יום שני

The Regulatory Toolbox

חשיבות הרגולציה בעולם המזון משלב הרעיון ועד לבית הלקוח. מרצה- רוברט סגל מנכ"ל חברת "שר יעוץ והדרכה".

"קשיו" בר, כיכר צה"ל, קריית שמונה