XLR8 הינה תכנית להאצת סטרטאפים בגליל העליון שבמרכזה הפיכת מיזמים ומחקרים לחברות הזנק.

התכנית הוקמה על ידי הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה בשיתוף עיריית קריית שמונה, בניהול המקצועי של יוזמה לאומית של אראל מרגלית ועמותת בוגרי 8200 ובסיוע גופי ההייטק המובילים של ישראל. XLR8 נפתחה לפני כשנה וכבר חתומה על מספר הצלחות ברמה הארצית ולחשיפה תקשורתית מאסיבית.

מטרת התכנית היא להביא את המיזם משלב מוקדם בהתפתחות  Startup  לשלב המאפשר גיוס כסף ראשוני ממשקיעים ו/או מתכניות ממשלתיות. התכנית נמשכת כששה חודשים, מהווה מעטפת לצרכי המיזם בשלבים אלו וכוללת תכנית קבוצתית ותכנית אישית המלווה את המיזם באופן מותאם לצרכיו.

במסגרת התכנית הקבוצתית יעברו צוותי המיזמים הרצאות וסדנאות, כמידי שבוע, בנושאי ליבה בעולם היזמות הטכנולוגית ביניהם: מודלים ואסטרטגיות, בחינת השוק וולידציה, קניין רוחני ורגולציה, פיתוח MVP, אפיקי מימון ועוד. לצד תכנים אלו יקבלו הצוותים ליווי פרטני, חיבור למנטורים מהתעשייה, שעות ייעוץ ע"י מומחי תוכן, חשיפה למשקיעים ועוד.

התכנית דורשת השקעת זמן ועבודה מצד צוות המיזם בין המפגשים לאורך 6 חודשי הפעילות. באמצעות כל שותפיה תעניק התכנית ידע וכלים, תייצר עבורכם מגוון הזדמנויות ותציע שיתופי פעולה כדי להפוך את הסטרטאפ שלכם לדבר הגדול הבא.

ההשתתפות כרוכה בדמי השתתפות של 1,521 ₪ למיזם.
מיזם בו אחד מהשותפים הינו ערבי / חרדי / אתיופי / אשה / משרת מילואים פעיל, ישלם 1,053 ₪.
ראו תקנון הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים

איתכם בדרך להצלחה - מה כוללת התכנית?

6 חודשי האצה

תכנית מובנית הכוללת הרצאות, סדנאות וליווי אישי במהלכם תעסקו בהגדרת הלקוח והמוצר הראשונים, אפיון מתחרים, בניית תכנית עסקית, תכנית עבודה, תכנית שיווק וכו', הכל בהתאם לשלב ההתכנות של הרעיון הטכנולוגי שלכם.

6 חודשי האצה

תכנית מובנית הכוללת הרצאות, סדנאות וליווי אישי במהלכם תעסקו בהגדרת הלקוח והמוצר הראשונים, אפיון מתחרים, בניית תכנית עסקית, תכנית עבודה, תכנית שיווק וכו', הכל בהתאם לשלב ההתכנות של הרעיון הטכנולוגי שלכם.

הרצאות וסדנאות

הרצאות מקצועיות וסדנאות פרקטיות בנושאי יזמות טכנולוגית ומיומנויות עסקיות.

הרצאות וסדנאות

הרצאות מקצועיות וסדנאות פרקטיות בנושאי יזמות טכנולוגית ומיומנויות עסקיות.

ליווי על ידי מנטורים

ליווי המיזמים על ידי מנטורים מקצועיים בעלי ידע בתחום הטכנולוגי או העסקי של כל מיזם ובעלי ניסיון בהקמה או בניהול סטרטאפים או חברות הייטק.

ליווי על ידי מנטורים

ליווי המיזמים על ידי מנטורים מקצועיים בעלי ידע בתחום הטכנולוגי או העסקי של כל מיזם ובעלי ניסיון בהקמה או בניהול סטרטאפים או חברות הייטק.

מתחם עבודה

מתחמים המציעים סביבת עבודה נוחה ומותאמת לסטארטאפים יועמדו לרשות היזמים בכל תקופת התכנית.

מתחם עבודה

מתחמים המציעים סביבת עבודה נוחה ומותאמת לסטארטאפים יועמדו לרשות היזמים בכל תקופת התכנית.

מפגשים עם משקיעים

במסגרת התכנית יוכלו המשתתפים להציג את מיזמיהם בפני אנשי תעשייה, חברות הייטק, משקיעים, קרנות הון ובעלי עניין, הכל בהתאם לרמת הבשלות של המיזם.

מפגשים עם משקיעים

במסגרת התכנית יוכלו המשתתפים להציג את מיזמיהם בפני אנשי תעשייה, חברות הייטק, משקיעים, קרנות הון ובעלי עניין, הכל בהתאם לרמת הבשלות של המיזם.

תנאי הסף לקבלה

 • יזמים מהאוכלוסייה הכללית בעלי רעיון טכנולוגי-עסקי בעלי מיזם שטרם גייס מעל $100,000 ממשקיע חיצוני או מתכנית ממשלתית אחרת
 • המיזם או מי מהיזמים אינו קשור עם הגוף המקצועי ו/או מי מטעמו
 • גיל המשתתפים מעל 18 והם עומדים בתנאים לקבלת שירותים מטעם המעוף, כפי שמפורסמים בתקנון שירותי הסיוע באתר המעוף
 • המיזם מבוסס על רעיון טכנולוגי חדשני
 • התכנית תחרותית והמיזמים ייבחרו על פי מצוינות והתאמה
 • מספר המיזמים המשתתפים בכל מחזור יהיה עד 14 ,המשתתפים בתכנית יאושרו על ידי וועדה לבחירת המיזמים של התכנית וידורגו לפי המשקלות הבאים:
  • הרכב הצוות וכישוריו
  • חדשנות המיזם ומידת השפעתו ביחס לתחום בו המיזם פועל
  • מענה על צורך השוק
  • רמת בשלות והסיכוי להגיע ליעד הבא בתום תכנית האקסלרטור