תכנית MaofTech הינה תכנית האצה למיזמים שמטרתה להביא את המיזם משלב מוקדם בהתפתחות Startup לשלב המאפשר גיוס כסף ראשוני ממשקיעים ו / או מתכניות ממשלתיות אחרות. התכנית נמשכת כששה חודשים ומורכבת מתכנית קבוצתית, בד"כ שבועית, ומתכנית אישית המלווה את המיזם. במסגרת הקבוצתית נפגשים צוותי היזמים להרצאות ולסדנאות מדי שבוע. במסגרת האישית מקבל כל צוות יזמים ליווי פרטני למיזם שלו, ייעוץ ותמיכה מקצועית של הצוות, עבודה עם יועצים, חשיפה למשקיעים ועוד. הצלחת התכנית לקידום המיזם שלכם תלויה בהשקעת זמן משמעותית מצידכם. התכנית עמוסה ודורשת עבודה רבה מצד היזמים גם בין המפגשים. התכנית כוללת עבודה להגדרת הייחוד של המיזם, הגדרות מוצר, לקוח, מתחרים וכו' ויתכן שתגיעו יחדיו למסקנה שאין זכות קיום למיזם עליו חשבתם. יחד עם זאת, התכנית תיתן לכם כלים למחשבה ובניית הסטרטאפ הבא וזהו טיבו של עולם היזמות.

ההשתתפות כרוכה בדמי השתתפות של 1,521 ₪ למיזם.
מיזם בו אחד מהשותפים הינו ערבי / חרדי / אתיופי / אשה / משרת מילואים פעיל, ישלם 1,053 ₪.
ראו תקנון הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים

איתכם בדרך להצלחה - מה כוללת התכנית?

6 חודשי האצה

תכנית מובנית הכוללת הרצאות, סדנאות וליווי אישי במהלכם תעסקו בהגדרת הלקוח והמוצר הראשונים, אפיון מתחרים, בניית תכנית עסקית, תכנית עבודה, תכנית שיווק וכו', הכל בהתאם לשלב ההתכנות של הרעיון הטכנולוגי שלכם.

6 חודשי האצה

תכנית מובנית הכוללת הרצאות, סדנאות וליווי אישי במהלכם תעסקו בהגדרת הלקוח והמוצר הראשונים, אפיון מתחרים, בניית תכנית עסקית, תכנית עבודה, תכנית שיווק וכו', הכל בהתאם לשלב ההתכנות של הרעיון הטכנולוגי שלכם.

הרצאות וסדנאות

הרצאות מקצועיות וסדנאות פרקטיות בנושאי יזמות טכנולוגית ומיומנויות עסקיות.

הרצאות וסדנאות

הרצאות מקצועיות וסדנאות פרקטיות בנושאי יזמות טכנולוגית ומיומנויות עסקיות.

ליווי על ידי מנטורים

ליווי המיזמים על ידי מנטורים מקצועיים בעלי ידע בתחום הטכנולוגי או העסקי של כל מיזם ובעלי ניסיון בהקמה או בניהול סטרטאפים או חברות הייטק.

ליווי על ידי מנטורים

ליווי המיזמים על ידי מנטורים מקצועיים בעלי ידע בתחום הטכנולוגי או העסקי של כל מיזם ובעלי ניסיון בהקמה או בניהול סטרטאפים או חברות הייטק.

מתחם עבודה

מתחמים המציעים סביבת עבודה נוחה ומותאמת לסטארטאפים יועמדו לרשות היזמים בכל תקופת התכנית.

מתחם עבודה

מתחמים המציעים סביבת עבודה נוחה ומותאמת לסטארטאפים יועמדו לרשות היזמים בכל תקופת התכנית.

מפגשים עם משקיעים

במסגרת התכנית יוכלו המשתתפים להציג את מיזמיהם בפני אנשי תעשייה, חברות הייטק, משקיעים, קרנות הון ובעלי עניין, הכל בהתאם לרמת הבשלות של המיזם.

מפגשים עם משקיעים

במסגרת התכנית יוכלו המשתתפים להציג את מיזמיהם בפני אנשי תעשייה, חברות הייטק, משקיעים, קרנות הון ובעלי עניין, הכל בהתאם לרמת הבשלות של המיזם.

תנאי הסף לקבלה

 • יזמים בעלי רעיון טכנולוגי-עסקי בעלי מיזם שטרם גייס מעל $100,000 ממשקיע חיצוני או מתכנית ממשלתית אחרת
 • מיזם שלפחות אחד ממייסדיו הוא מהחברה הערבית עם 33% מהמניות לפני דילול (בהתאם להחלטת ממשלה  922 מיום 3.12.2015)
 • המיזם או מי מהיזמים אינו קשור עם הגוף המקצועי ו/או מי מטעמו
 • גיל המשתתפים מעל 18 והם עומדים בתנאים לקבלת שירותים מטעם המעוף, כפי שמפורסמים בתקנון שירותי הסיוע באתר המעוף
 • המיזם מבוסס על רעיון טכנולוגי חדשני
 • התכנית תחרותית והמיזמים ייבחרו על פי מצוינות והתאמה
 • מספר המיזמים המשתתפים בכל מחזור יהיה עד 14 ,המשתתפים בתכנית יאושרו על ידי וועדה לבחירת המיזמים של התכנית וידורגו לפי המשקלות הבאים:
  • הרכב הצוות וכישוריו
  • חדשנות המיזם ומידת השפעתו ביחס לתחום בו המיזם פועל
  • מענה על צורך השוק
  • רמת בשלות והסיכוי להגיע ליעד הבא בתום תכנית האקסלרטור